Aktualności

Usługi biegłego rewidenta - przegląd

Przegląd to prostsza i szybsza od audytu metoda uzyskania gwarancji, że dane finansowe firmy oddają jej faktyczną kondycję. Autorytet i doświadczenie biegłego rewidenta zwiększają pewność, że ocenę sporządzono w sposób prawidłowy, co podnosi jej wiarygodność wśród odbiorców.

Dlaczego wartą zlecić usługę przeglądu?

 • Dla banku, dla kontrahentów, dla rady nadzorczej, by zyskać większą pewność, że firma działa prawidłowo i jest wiarygodna.
 • Dla właściciela, który powierza zarządzanie firmą, by zyskać większą pewność, że majątek firmy przekazano w dobre ręce.
 • Dla zarządzającego, który potrzebuje zewnętrznej, niezależnej perspektywy eksperta, który na co dzień przygląda się setkom innych przedsiębiorstw i doskonale wskazuje ryzyka podatkowe, księgowe i prawne.
 • Przegląd, w odróżnieniu od badania, można przeprowadzić w każdym momencie roku bilansowego.
 • Przegląd jest krótszy i mniej uciążliwy dla firmy.
 • Jeśli starasz się o finansowanie, chcesz dać pewność kontrahentom, fakt, że przegląd sporządził biegły rewident jest dodatkową gwarancją, która może pomóc podjąć inwestorom korzystną dla Twojej firmy decyzję.
 • To rzetelna ocena ryzyka dla osób, które chcą sprawniej zarządzać swoim przedsiębiorstwem.
 • Cena przeglądu jest znacznie niższa niż pełnego badania audytorskiego.

Dla kogo przegląd?

 • Dla dużych podmiotów giełdowych.
 • Dla firm z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Na czym polega usługa przeglądu?

 • Przeglądy przeprowadza się poprzez analizę danych finansowych, wgląd do ksiąg rachunkowych.
 • Biegły pozyskuje również informacje od kierownictwa i pracowników jednostki.
 • Biegły nie wskazuje braków w firmie, skupia się na obszarach ryzyka.
 • Usługa kończy się przedstawieniem raportu podpisanego przez biegłego rewidenta.

Biegły rewident to doradca:

 • Z wszechstronną wiedzą o księgowości, rachunkowości, podatkach i regulacjach prawnych, które obowiązują przedsiębiorstwa.
 • Dbający o standardy pracy zgodne z tymi, które stosuje się przy audycie.
 • Znający większość błędów popełnianych przez przedsiębiorców.
 • Doskonale identyfikujący ryzyka związane z branżą.
 • Zwiększający wiarygodność danych, które udostępnia Twoja firma.
 • Znający pespektywę organów kontrolnych, które sprawdzają prawidłowość funkcjonowania Twojej firmy.

Zapraszamy do współpracy.

Usługi biegłego rewidenta - badanie sprawozdania finansowego

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone przez biegłego rewidenta to gwarancja standardu i jakości.

Dlaczego warto zlecić badanie sprawozdania finansowego biegłemu rewidentowi?

 • Opinia i raport to zwięzły i zoptymalizowany dokument, który zawiera tylko niezbędne informacje.
 • Materiał jest przygotowany w sposób przejrzysty i przyjazny dla odbiorcy.
 • Informacje o firmie poddane są profesjonalnej ocenie.

Cel badania sprawozdania finansowego:

 • Ocena zgodności sprawozdania finansowego z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki
 • Ocena prawidłowości i rzetelności przedstawienia w sprawozdaniu finansowym wyniku działalności gospodarczej oraz sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki
 • Ocena ewentualnych zagrożeń jednostki.

Istota badania:

Istotą badania sprawozdania finansowego jest uzyskanie wystarczających dowodów, aby z dostateczną pewnością ocenić, czy księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonanych w nich zapisów, oraz sporządzone na podstawie ksiąg sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach są prawidłowe, a sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki.

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z przepisami polskiego prawa w zakresie badania sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 z poźn. zm),
 • Ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie z dnia 7 maja 2009 roku (t.jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 1000 z późn. zm.),
 • Krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce.

Zapraszamy do współpracy.

Ranking audytorów 2016

XV edycja  Rankingu Audytorów „Rzeczpospolitej” pokazała stabilną pozycję Agencji Biegłych Rewidentów „BADEX” Spółka z o.o. z Opola w gronie największych na rynku firm z branży.

W klasyfikacji ogólnej – Rankingu najlepszych firm audytorskich, nasza pozycja klasyfikuje się na wysokim 28 miejscu.

Wyniki tegorocznego rankingu uznajemy za duży sukces, którego autorem jest cały zespół pracowników i współpracowników Agencji Biegłych Rewidentów „BADEX” Spółka z o.o.

Wszystkim serdecznie dziękujemy.

 

Zarząd ABR „BADEX” Sp. z o.o.