Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /users/0030/sh208049/www/badex.com.pl/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1442

Warning: escapeshellcmd() has been disabled for security reasons in /users/0030/sh208049/www/badex.com.pl/libraries/vendor/phpmailer/phpmailer/class.phpmailer.php on line 1442
Badex sp. z o.o. - Oferta

Oferta

Agencja Biegłych Rewidentów „BADEX” Spółka z o.o. w Opolu jako firma audytorska  uprawniona do badania sprawozdań finansowych, świadczy usługi w zakresie:

Czynności rewizji finansowej – tj. usług atestacyjnych obejmujących:

  • Badanie sprawozdań finansowych,
  • Przeglądy sprawozdań finansowych,
  • Inne usługi atestacyjne określone przepisami prawa zastrzeżone do wyłącznej kompetencji biegłych rewidentów na przykład:
    - audyty projektów i programów unijnych,
    - badanie sprawozdań wyborczych,
    - badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia spółek (art. 502, 537 i 559 KSH),
    - badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 KSH),
    - badanie sprawozdania z podwyższenia kapitału spółki akcyjnej (art. 431 KSH),
    - badanie rachunkowości oraz działalności spółki z o.o. na żądanie wspólnika (art.233 KSH),
    - opiniowanie ceny udziału w spółce z o.o. ( art. 182 KSH),
    - wycena akcji podlegających przymusowemu wykupowi ( art. 418 KSH),
    - badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (art. 449 KSH),
    - badanie sprawozdania zarządu w przypadku zamiaru nabycia przez spółkę akcyjną mienia od akcjonariuszy (art. 394 KSH),
    - badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 KSH).

Inne usługi:

  • Sporządzanie dokumentacji dotyczących cen transferowych,
  • Ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,
  • Sporządzanie  business planów,
  • Opracowywanie regulaminów organizacyjnych i instrukcji finansowo-księgowych
  • Doradztwo finansowo-księgowe,
  • Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
  • Doradztwo przy planowaniu i przeprowadzaniu kompleksowych transakcji gospodarczych takich jak połączenia, podziały oraz przekształcenia,
  • Audyty podatkowe,
  • Analizy w zakresie nowych przedsięwzięć gospodarczych pod kątem optymalizacji obciążeń podatkowych,
  • Wycena przedsiębiorstw,
  • Analizy finansowe i wskaźnikowe wybranych części działalności firmy.