Oferta

Agencja Biegłych Rewidentów „BADEX” Spółka z o.o. w Opolu jako firma audytorska  uprawniona do badania sprawozdań finansowych, świadczy usługi w zakresie:

Czynności rewizji finansowej – tj. usług atestacyjnych obejmujących:

 • Badanie sprawozdań finansowych,
 • Przeglądy sprawozdań finansowych,
 • Inne usługi atestacyjne określone przepisami prawa zastrzeżone do wyłącznej kompetencji biegłych rewidentów na przykład:
  - audyty projektów i programów unijnych,
  - badanie sprawozdań wyborczych,
  - badanie planu połączenia, podziału i przekształcenia spółek (art. 502, 537 i 559 KSH),
  - badanie sprawozdania założycieli spółki akcyjnej (art. 312 KSH),
  - badanie sprawozdania z podwyższenia kapitału spółki akcyjnej (art. 431 KSH),
  - badanie rachunkowości oraz działalności spółki z o.o. na żądanie wspólnika (art.233 KSH),
  - opiniowanie ceny udziału w spółce z o.o. ( art. 182 KSH),
  - wycena akcji podlegających przymusowemu wykupowi ( art. 418 KSH),
  - badanie wkładów niepieniężnych w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce akcyjnej (art. 449 KSH),
  - badanie sprawozdania zarządu w przypadku zamiaru nabycia przez spółkę akcyjną mienia od akcjonariuszy (art. 394 KSH),
  - badanie bilansu i rachunku zysków i strat spółki akcyjnej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 KSH).

Inne usługi:

 • Sporządzanie dokumentacji dotyczących cen transferowych,
 • Ekspertyzy i opinie ekonomiczno-finansowe,
 • Sporządzanie  business planów,
 • Opracowywanie regulaminów organizacyjnych i instrukcji finansowo-księgowych
 • Doradztwo finansowo-księgowe,
 • Doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości,
 • Doradztwo przy planowaniu i przeprowadzaniu kompleksowych transakcji gospodarczych takich jak połączenia, podziały oraz przekształcenia,
 • Audyty podatkowe,
 • Analizy w zakresie nowych przedsięwzięć gospodarczych pod kątem optymalizacji obciążeń podatkowych,
 • Wycena przedsiębiorstw,
 • Analizy finansowe i wskaźnikowe wybranych części działalności firmy.