Aktualności

Szanowni Państwo, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy Nr 537/2014, wymogami ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz zgodnie ze stosowaną przez Agencję Biegłych Rewidentów "BADEX" Spółka z o.o. z siedzibą w Opolu polityką przejrzystości działania, przedstawiamy Państwu poniżej sprawozdanie z przejrzystości działania naszej Spółki, które zgodnie z przepisami są zobligowane do przygotowywania niniejszego sprawozdania.
Mamy nadzieję, że pozwoli ono zapoznać się ze sposobem funkcjonowania naszej Spółki, a także wzmocni wiarygodność usług świadczonych przez naszą Spółkę oraz pogłębi zaufanie wśród naszych klientów.

Sprawozdanie z przejrzystości 2019 r. znajduje się poniżej:
images/Sprawozdanie_z_przejrzystosci-2019r.pdf

Sprawozdanie z przejrzystości 2018 r. znajduje się poniżej:
images/pdf/Sprawozdanie_z_przejrzystoci_2018r.pdf