.

 

WITAMY PAŃSTWA W NASZEJ FIRMIE

Agencja Biegłych Rewidentów "BADEX"® Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Rok założenia 1992.
Firma audytorska wpisana na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod nr ewid. 334.
Jesteśmy wpisani do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000031020.
Współpracujemy z około 10 biegłymi rewidentami o wysokich kwalifikacjach zawodowych, asystentami biegłych oraz prawnikami. 
W Rankingu Audytorów „Rzeczpospolitej” 2020 posiadamy stabilną pozycję w gronie największych na rynku firm z branży. 
W klasyfikacji ogólnej za 2019 r. ABR „BADEX” Spółka z o.o. plasuje się na 36 pozycji najprężniej działających firm audytorskich w Polsce.

 

OFEROWANE USŁUGI

Spółka świadczy usługi dla około 160 podmiotów gospodarczych rocznie.

Audytorzy ABR "BADEX" Spółka z o.o. specjalizują się w następujących obszarach:

▪ badanie i przeglądy jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych
▪ świadczenie usług atestacyjnych i pokrewnych
▪ sporządzanie niezależnych ekspertyz i opinii
▪ sporządzanie analiz ekonomiczno-finansowych
▪ sporządzanie dokumentacji cen transferowych
▪ przekształcenia jednostek - łączenie, podział, przekształcenia


PRACA - ASYSTENT BIEGŁEGO REWIDENTA

Wszystkich zainteresowanych pracą jako asystent biegłego rewidenta (lub stażem) zapraszamy do składania aplikacji na adres badex@badex.com.pl.

Aplikację (CV oraz list motywacyjny) wraz z klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji
procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 28.08.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133, poz. 883
” należy
przesyłać na adres e-mail z podaniem w temacie: Praca Badex.
Zastrzegamy sobie kontakt z wybranymi osobami.


Obecnie prowadzimy również nabór na aplikantów na biegłych rewidentów do współpracy w trybie nadzorowanej aplikacji.

 

Hello. Mauris tincidunt orci in augue adipiscing interdum. Phasellus luctus commodo ullamcorper a posuere rhoncus commodo elit. Thanks!
Ema Johnson
Morbi gravida mattis sem, eget tincidunt risus malesuada vitae. Maecenas vel erat tortor. Suspendisse potenti.
Sam Deen
Aenean congue, risus ut aliquam dapibus, sapien quam rhoncus leo, vel porta libero leo eu neque. Thanks!
John Doe

KILKA FAKTÓW

1992
 
Rok Założenia
9
 
Biegłych Rewidentów
150
 
Przeprowadzonych badań sprawozdań rocznie
119,000
 
Kapitał Zakładowy
 

Nasza Kadra Zarządzająca

Adam Karcher

Adam Karcher

Prezes Zarządu
biegły rewident nr 1567 w Rejestrze KRBR
 Irena Szkutnik

Irena Szkutnik

Przewodnicząca Rady Nadzorczej
biegły rewident nr 8376 w Rejestrze KRBR
Agnieszka Nocoń

Agnieszka Nocoń

Członek Rady Nadzorczej
biegły rewident nr 11968 w Rejestrze KRBR
Maria Najda

Maria Najda

Sekretarz Rady Nadzorczej
biegły rewident nr 2696 w Rejestrze KRBR

Badanie sprawozdania finansowego przeprowadzone przez biegłego rewidenta to gwarancja standardu i jakości.

Dlaczego warto zlecić badanie sprawozdania finansowego biegłemu rewidentowi?

  • Sprawozdanie to zwięzły i zoptymalizowany dokument, który zawiera tylko niezbędne informacje.
  • Materiał jest przygotowany w sposób przejrzysty i przyjazny dla odbiorcy.
  • Informacje o firmie poddane są profesjonalnej ocenie.

Cel badania sprawozdania finansowego:

  • Ocena zgodności sprawozdania finansowego z obowiązującymi przepisami prawa i statutem jednostki
  • Ocena prawidłowości i rzetelności przedstawienia w sprawozdaniu finansowym wyniku działalności gospodarczej oraz sytuacji majątkowej i finansowej badanej jednostki
  • Ocena ewentualnych zagrożeń jednostki.

Istota badania:

Istotą badania sprawozdania finansowego jest uzyskanie wystarczających dowodów, aby z dostateczną pewnością ocenić, czy księgi rachunkowe wraz z dowodami księgowymi, stanowiącymi podstawę dokonanych w nich zapisów, oraz sporządzone na podstawie ksiąg sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach są prawidłowe, a sprawozdanie finansowe rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy badanej jednostki.

Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzamy zgodnie z przepisami polskiego prawa w zakresie badania sprawozdań finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem:

  • Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 351),
  • Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 roku (t.jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 1421 z późn. zm.),
  • Krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania,
  • Zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów.

Zapraszamy do współpracy.