Przydatne linki:

Poniżej podajemy przydatne dla biegłych rewidentów, księgowych – i nie tylko - linki do najpopularniejszych serwisów podatkowych, finansowych itp.:

 

Strona internetowa Polskiej Izby Biegłych Rewidentów http://www.pibr.org.pl/


Strona internetowa Ministerstwa Finansów Rzeczypospolitej Polskiej http://www.mofnet.gov.pl/

Strona internetowa Biuletynu Informacji Publicznej http://www.kibr.bip.waw.pl

Strona internetowa Rady Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej http://www.iasb.org/Home.htm

Strona internetowa Narodowego Banku Polskiego http://www.nbp.pl/

Strona internetowa Stowarzyszenia Księgowych w Polsce http://www.skwp.pl/
SKwP  Oddział w Opolu
http://www.opole.skwp.pl/

Strona internetowa Gofin – Portalu Podatkowo Księgowego
http://www.gofin.pl

   

Strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych http://www.zus.pl/

Strona internetowa Komisji Nadzoru Finansowego (ówcześnie Komisja Papierów Wartościowych i Giełd)  http://www.kpwig.gov.pl/

Strona internetowa Głównego Urzędu Statystycznego http://www.stat.gov.pl/

Strona internetowa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie http://www.gpw.pl/

Strona internetowa Państwowej Inspekcji Pracy http://www.pip.gov.pl/

Strona internetowa Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej http://www.sejm.gov.pl/

Strona internetowa Międzynarodowej Federacji Księgowych http://www.ifac.org/

Strona internetowa European Financial Reporting Advisory Group http://www.efrag.org/homepage.asp

Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce
http://www.frr.pl/

Strona internetowa Państwowej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych
http://www.pfva.com.pl/

Rachunkowość (periodyk)
http://www.rachunkowosc.com.pl/

Rachunkowość budżetowa
http://rb.infor.pl/

Monitor Rachunkowości i Finansów
http://www.mrf.pl/

Portal Komisji Europejskiej
http://ec.europa.eu/

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych
http://www.seg.org.pl/

Krajowa Izba Radców Prawnych
http://www.kirp.pl/

Krajowa Izba Doradców Podatkowych
http://www.krdp.pl/

O podatkach prawie wszystko
http://podatki.pl/